Търсене в този блог

19 февруари 2018 г.

Джендър идеолагията на Джудит БътлърМасово се ползва феминиското движение като оправдание за новата мейнстрийм идеология - т.нар. "джендър".

Не можем да отречем, че над 150 години продължава борбата на жените за равнопоставеност. Но е интересно, че "джендър идеологията" се появи първо в страните, в които равноправието между двата пола бе постигнато напълно.

Това ново и модерно течение далеч надхвърля радикалния феминизъм
, защото отрича половото разделение, световните религии и семейството, като основна социална единица в обществото. Разбира се, то е немислимо в салафитските и уахабитските държави, за сметка на западноевропейските държави, САЩ, Канада, Австарлия и Нова Зеландия, които са напълно погълнати от тази нова идеология, която вече налагана като норма, а всички традиционни хора са обвинени в хомофобия.Главен идеолог на джендър теорията е Джудит Бътлър, родена през 1956 г. Тя израства в САЩ в образовано еврейско семействоПрез 1984 г. Йейлският университет й присъжда докторска титла за дисертация върху понятието за желанието при Хегел. Тя е професор по реторика в Университета Бъркли.

От 2006 г. заема катедрата по философия „Хана Аренд” в European Graduate School в Швейцария.

От 1999 г. Джудит Бътлър принадлежи към Guggenheim Fellowship.

От 2001 г. към Rockefeller Fellowship.

През 2004 г. тя получава Brudner Prize на Йейлския университет за особени заслуги „for lesbian and gay studies”.

През 2008 г. е отличена с Andrew W. Mellon Award, отличие, дотирано с 1,5 млн. долара, което позволява на носителите „да преподават и изследват при особено изгодни условия”.

От 2012 г. Бътлър е гост професор в Columbia University, същата година получава и наградата „Теодор В. Адорно” от 50 хил. евро.

Странно е, че „субверсивната” теория на Джудит Бътлър (субверсия означава преврат, сваляне, събаряне, унищожение, развала) и на нейните учители се приветства, насърчава и подкрепя от академичните елити в неолибералния свят. Джендър идеологията се налага от неолибералните елити, медии, политици, НПО под прикритието на равнопоставеността на жените и мъжете, което всъщност се оказва един тактически преходен стадий, целящ да осъди отстрани традиционните порядки.

Старата дума sex(пол) трябва да бъде заменена от нова “gander” (родов пол или социален пол), за да разобличи, дестабилизира и премахне половата полярност.

Според Джудит Бътлър “биологичния пол” не съществува, няма мъже и жени. Полът е една фантазия, нещо, в което вярваме, защото често ни е повтаряно. Социалният пол (джендър) не е свързан с биологичния пол, той не играе изобщо никаква роля, той възниква само защото е създаден от езика и хората вярват в това, което непрекъснато чуват. През погледа на Джудит Бътлър идентичността е свободно рееща се и гъвкава, не съществуват мъжко и женско същество, а само определено „изпълнение” (пърформанс), поведение, което може да се променя по всяко време.

Джендър тезата е, че докато има жени - жените могат да бъдат потискани и докато има хетеросексуална нормалност- ще има дискриминация на хомосексуалността и другите форми на желанието”. Т.е. с ликвидирането на половата идентичност (човекът е безполов индивид) ще се еманципира от диктатурата на природата, ще осъществи пълната свобода на избора, избор на пол, самоопределение, сексуалност и принадлежност.

Бътлър отива по-далеч, като заявява: „Табуто върху кръвосмешението е юридически закон, който едновременно забранява кръвосмесителните актове и конструира някакви родово-полово белязани субективности чрез механизма на принудителна идентификация... Табуто върху кръвосмешението не само забранява сексуалното съединяване на членове от една и съща родствена линия, но включва и табу върху хомосексуалността”. С други думи кръвосмешението, трябва да отхвърлено като морално и юридическо престъпление, защото ограничава хомосексуалността и кръвосмешението не е осъдително според джендър идеологията.

Семействата, според Бътлър, се определят вече не от брака и произхода, а децата не се зачеват, а се „проектират” („designed”) и се отглеждат с помощта на всякакви технически възможности като даряване на семенна течност, сурогатно майчинство, изкуствена утроба и генна манипулация.

Джендър идеологията се представя на младото студентско поколение като достижение на модерното мислене. Персоналът на служби, стопански предприятия и образователни институции се приучва на джендър. Всичко това се случва, без да има публичен дискурс за това нито в парламента, нито в медиите. Никой не знае какво е джендър, но въпреки това джендър става мейнстрийм норма.

Джендър идеолагията отхвърля "Всеобщата декларация за правата на човека", приета от Общото събрание на ООН на 10 декември 1948 г. В нея се казва: „Семейството е естествена и основна клетка на обществото и има право на закрила от обществото и от държавата.” (чл. 16). С унищожаването на семейство е първата стъпка към разрушаване на християнските ценности и ние вече сме свидетели на последствията. През последните четири десетилетия раждаемостта спада в почри всички европейски страни много под нивото на оцеляване. В същата степен, в която се опитват да компенсират дефицита чрез миграция, европейските държави жертват своята собствена култура, ценности и традиции. Европа рязко се променя - деомографиски, кутурно и религиозно. 

Неолиберализма и мултикултурализмът имат сходни цели, а джендър нормите не им противоречат:

1. Налагане на Нов Световен Ред, нови норми на поведение, нов морал.
2. Премахване на семейството, като основна социална единица.
3. Изкореняване на християнстиянските ценности, насаждане на тотален атеизъм.
4. Обществено възпитание на децата, възпитание на следващите поколения в извън семейна среда.
5. Интернационализмът е преименуван на Глобализъм.

Пет прости цели, които ще променят света, след като 
Марксизма и Ленинизма не успяха, идеолозите отново са евреи. Европа се превръща в хабитат на джендъри атеисти, емигранти (няколко поколения) - главно мюсюлмани, християни - обявени за ненормални и хомофоби. В същото време Саудитска Арабия бе избрана за защитник на правата на жените, постоянен член на Комитета за статута на жените към ООН, въпреки, че в тази държава жените са едни от най-безправните индивиди в света.

Неолиберализма и мултикултурализмът налагат нормата, че хетеросексуалните „сигнатури” на обществото трябва да се изличат във всички области. Мъж и жена, брак, религия, семейство, баща и майка, сексуалност и плодовитост трябва да се унищожи из корен. Новите дискриминирани в “Западния свят” ще станат християнските семейства и хетеросексуалните, защото те ограничават “правата” на различните, джендарите и неолибералите.

Ако искаме да запазим дори и минимален шанс да съхраним нашата хилядолетна култура, традиции и начин на живот, “джендър идеологията” трябва да бъде разобличена и изтласкана, защото всяка крайност е лоша, “джендър идеологията” не защитава жените, а отрича половете, семейството, християнските ценности и биологичните закони.

Кажете НЕ на всички, които ни “продават” джендър идеологията, без значение в каква “опаковка” ни я поднасят.