Търсене в този блог

29 март 2015 г.

Кои са евреите ашкенази?

Мисля, че редно преди всичко да уточня, че не съм антисемит, не мразя евреите и не отричам правото на Израел да съществува като независима държава. Затова преди да отговоря на зададения въпрос ще поставя 3 под-въпроса. Ще се разгледам някои аспекти от историята на еврейския народ (известен още и като децата на Израел), етно-религиозна група, наследници на древните израилтяни.

1. Според Вас, колко от днешните евреи по света са с произход от Близки изток и колко от тях са наследници на хора, които са приели авраамическа религия - юдаизъм, през 3 - 15 в. Никой учебник по история не обръща внимание на въпроса - колко от евреите по света имат еврейски гени, защо след 8-15 в. спираме да се интересуваме от факта кои евреи от къде идват?

2. Защо евреите, които нямат генетичен еврейско-палестински (семитски) произход трябва да се връщат в територия към която не са принадлежали? И какво право имат неевреи, които нямат семитски произход да се завръщат в Палестина?

3. Какво е семит и антисемит? Древните народи със семитски език са жителите на Арам, Асирия, Вавилон, Древна Сирия, Киликия, Кипър, Ханаан (включително евреите), Финикия с пунически Картаген и т.н. Съвременни етнически групи, говорещи семитски езици, са арабите, етиопците и евреите, съответно наследници в културно-антропологичен смисъл на някогашните източни, южни и западно-семитски семейства. Т.е. семитите са една голяма етническа група обединена по езиков признак, която преживява своята многовековна естествена фрагментация.

Днес е доказано, че не всички евреи са семити. Евреи, като етно група би трябва да има семитски произход (да са наследници на древните израилтяни) за да претендират, че наследници на богоизбрания народ от Юдея. Но има много евреи, които са приели юдаизма през различни периоди от историята. През последните 20 века има много хора, които нямат семитски произход, не са наследници на древните израилтяни, които са приели авраамическа религия по различни причини - това прави ли ги евреи?!

Евреите са затворена група, по-скоро са били затворена група поне до 135 г., когато римския император Адриан потушава поредното еврейско въстание, изгонва ги от Юдея и преименува територията от Юдея на Палестина. Има и данни за много евреи по средиземноморските пристанища и преди 135г., но техните гонения от Юдея започват през I век, продължават и през II и III век. Много юдеи (евреи) са изпратени за гладиатори в робство или бягат от Юдея и дават началото на първото (насилствено) разселване на еврейската диаспора.

Евреите се заселват в Европа, като този процес се засилва особено след 7 век, след като ислямски халиф Омар ибн ал-Хаттаб (Омар Велики и Фарук Велики) завладява Месопотамия, след това Палестина, Сирия, Египет и по-голямата части от Сасанидската и Византийската империи. Той е вторият и най-могъщ от четиримата Праведни халифи, един от най-влиятелните мюсюлмански владетели в историята. Близък сподвижник на ислямския пророк Мохамед. В същото време Християнската Църквата успява да привлече в лоното си всички европейци едва през 9 век, като налага каноничното право сред европейските народи, включително и правилата за общуване с хората от други вероизповедания. В този смисъл е и наложената на практика забрана за общуване с евреите, които продължават да запазват своите религиозни обичаи и традиции и не се покръстват. В повечето страни евреите живеят в мир, но не след дълго все повече проблеми създава тяхното нежелание да се покръстят и да изповядват християнството — нещо, което Църквата започва да налага активно, особено след 9 век. В повечето страни евреите живеят в мир, но не след дълго все повече проблеми създава тяхното нежелание да се покръстят и да изповядват християнството — нещо, което Църквата започва да налага активно, особено след 9 век. Църквата обаче продължава да се опитва да наложи християнството върху евреите, а съпротивата им довежда до различни ограничения на техните права. Така се появяват и отделните квартали (гета) в градовете — само за евреи.

През 10 век настъпва промяна в отношението към евреите в Европа. Появяват се нови евреи в Европа, наречени ашкенази, с което европейците ги разграничават от сефарадите. Терминът "сефарад" е употребен в Библията и обозначава Иберийския полуостров, т.е. за евреите, които са дошли от юг. Ашкенази е името, което носят евреите, заселили Централна и Източна Европа, основно Германия, Полша, Франция, Украйна и Русия. Това са наследници на Хазарите, но след 10 век и разпадането на Хазарския хаганат те се разселват в Европа. Те развиват собствени обичаи и закони, което ги разграничава в определени теми с другата част на еврейския народ - сефарадите. Стигат дотам, че създават собствен език, идиш, възникнал като комбинация от немски диалекти в района със славянско и еврейско влияние.

В редица страни евреите са подложени на изселвания и преследвания, особено силни по време на кръстоносните походи. Така например, през 1290 г. на евреите е забранено да живеят в Англия (забраната отпада едва през 1655 г.). Обяснението за тези преследвания е в престъпленията, които се приписват на евреите. Те биват държани отговорни за престъпления, датиращи на хиляди години, както и за всяко природно или човешко бедствие. През 13 век евреите са обвинени за нашествието на монголските орди. Сто години по-късно евреите са обвинени за чумата, обхванала континента. През 1394 г. те са изгонени от Франция, а по-късно и от редица области в Германия, Италия и Балканите.

Зародишът на религиозния антагонизъм се крие в юдейско-римския сблъсък в края на античността. Окончателното скъсване на християнството с юдаизма настъпва след Първия Никейски събор. Същевременно християнството печели нови територии и позиции в Северна и Източна Европа. По време на тези схоластични спорове юдаизмът реализира единственото си значимо религиозно завоевание - Хазарския хаганат, който приема за официална еврейската религия - едно уникално явление в историята с оглед юдейския конфесионализъм.

През 861 г. Кирил и Методий (Хазарска мисия, 860-861 г.) участват в хазарската столица в диспут между представители на основните монотеистични религии, организиран от хазарския хаган (бей, управител), който тогава е бил привърженик на пратюркския монотеизъм, но не успяват да го убедят в предимствата на християнството. В неговото обкръжение се е изповядвал юдаизмът и ислямът. Около 861-865 г. хазарските владетели и значителна част от аристокрацията приемат юдаизма - това е уникално явление за еврейската история, защото една група гои (неевреи) биват приобщени към религията на "децата на Израел", етно-религиозна група, наследници на древните израилтяни, които и днес имат претенции, че е наследница на богоизбрания народ, наследници на древните израилтяни. Този акт на приемане на юдаизма от хазарите (нееврейски народ) е в пълно противоречие с юдейския конфесионализъм. Хазарите-евреи остават в тези територии до средата на 10 век. През 965 г. киевският княз Светослав I успява да разгроми хазарите и да превземе най-важните им крепости и столицата Итил. Експанзията на Хорезъм, киевския княз Владимир I (980-1015) и узите нанасят последен удар на Хаганата. Ашкенази е името, което носят евреите-хазари които се разселват из Европа след разпада на Хазарския хаганат през 10 век.

И така, да се върнем на въпроса - кои са евреите - това само религиозна религиозна общност ли е или народностно-етническа група? Ако са само религиозна общност, то юдаизма не се отнася само за една етно-религиозна група от хора (със семитски произход), които претендират да са наследници на древните израилтяни, а се превръща в една от многото световни монотеистични религии.

За нееврейския произход на Ашкенази изследователите съобщиха още в края на 19 век, «подобно предположение изказа в Русия и М. Гумплович в очерците си «Начало на еврейската вяра в Полша». Същото се опитваше да докаже професора от Тел-Авив-ския университет А. Полак в научния си труд «Хазария» през 1951 год.» (1. 1-23). През 1976 год. на бял свят излезе сензационната книга «Тринадесетото коляно» на писателя А. Кестлер. В нея той доказва, че сегашните ашкенази нямат нищо общо със "сина на Аврам", а са потомци на хазарите, разселили се в Европа след разпадането на хаганата през 10 век. Според Кестлер, ашкеназите са тръгнали не от Йoрдан, а от Волга, не от Хаан, а от Кавказ, което означава, че са по-близки до народи като хуните, угурите и др.

Съвременните генетични изследвания доказват, че произходът на евреите в Европа е свързан със смесване на родословия, много от които произхождат от кавказки племена, приели юдаизма. Те би трябвало да сложат край на дебати, които продължават повече от два века. Евреите ашкенази, днес съставляват около 90 на сто от евреите по света.

Според хипотеза, известна като "рейнска", евреите ашкенази произхождат от евреи, които са избягали от Палестина след завладяването й от мюсюлманите през 638 година. Според същата хипотеза те са се установили в Южна Европа, а по-късно, в края на Средновековието, са се преместили от Рейнска област в Германия към Източна Европа. В такъв случай раждаемостта сред тях ще е 10 пъти по-голяма в сравнение с тази сред местното нееврейско население и въпреки икономическите трудности, болестите, войните и погромите в еврейските общности.

За да хвърли светлина върху този въпрос, новото изследване сравнило геномите на 1287 души от осем несвързани помежду си групи еврейско население и на 74 неевреи. Генетикът Еран Елхаик от медицинския институт "Джонс Хопкинс" в Балтимор, Мериленд, внимателно анализирал данните, търсейки мутации в ДНК кода, свързани с географския произход на дадена група.

Подобни индикации са били ползвани в миналото, за да се хвърли светлина върху произхода на баските и на пигмеите в Южна Африка.

Сред евреите в Европа генетикът открива древни индикации, които ясно сочат към Кавказ и в по-малка степен към Близкия изток. Получените резултати подкрепят друга хипотеза, която е противоположна на "рейнската" и е известна като "хазарска". Според втората хипотеза евреите в Източна Европа произхождат от хазарите - племена, установили се в района на Кавказ в първите векове от новата ера. След като били повлияни от евреи от Палестина, хазарският каган, приближените му приемат и по голяма част от поданиците му приемат юдаизма през 8 век (851-860). Според "хазарската" хипотеза, ашкеназите нямат еврейски генетичен произход, те в края на краищата се разпространили в Централна и Западна Европа и представляват 80-90% от днешните евреи в света.

Така днешните съвременните генетични изследвания доказват научните изследвания от края на 19 и 20 век на руския изследовател М. Гумплович, професора от Тел-Авив-ския университет А. Полак и писателя А. Кестлер.

Става ясно, че по-голяма част от днешните евреите имат нееврейски произход (според генетичните изследвания до 90%, но те не могат да се приемат за достатъчно представителни на този етап). В една дискусия моя опонент - евреин ми каза: "Опасявам се, че ние сме единствените, които слагат знак за равенство между етнос и религия.", но не можа да ми отговори на въпроса - "Ако аз приема юдаизма означава ли, че си сменям етноса?". Ако трябва да съм честен моя опонент ми отговори "личното ми мнение - евреин е този, който счита себе си за такъв." , което е само потвърждава "хазарската" хипотеза - повечето евреи днес имат нееврейски произход.


8 март 2015 г.

Има ли право САЩ да "изнася демокрация"?

Безспорно САЩ са военна супер сила, но това дава ли им правото да са защитник на демокрацията в света, САЩ държава ли е, която има международни правомощия да се бори срещу анти-демократичните режими. Кой в света има правото да осъди един режим като тоталитарен или да го определи като демократичен?

Ежедневно медиите ни показват лошите на деня, диктаторите, терористите, джихадистите и сепаратистите. Медиите определят кои са лоши сепрататисти, терористи и кои са борци за свобода и независимост. Тези медии са под шапката на няколко големи световни медийни корпорации, които трябва да защитават интересите на своите собственици - олигарси и корпорации, за които парите са най-важната ценност и думи като свобода, демокрация, тероризъм и диктатура са само средства за правене на повече власт.

Нека да погледнем по-отблизо тази образцова демокрация - САЩ, толкова демократична и справедлива, че дори има право да "изнася демокрация" в целя свят - без санкции на ООН. Страната се управлява от групировки, движени от частните си интереси, и от неоконсервативната идеология, според която Историята е избрала Съединените американски щати за „изключителна и незаменима” държава и им е дала правото, а и отговорността да налагат волята си над целия свят.


Какво означава ДЕМОКРАЦИЯ и САЩ демократична държава ли е?


САЩ нямат демократично управление, нито пък са република, а по-скоро плутокрация, управлявана от малоброен елит, който някои наричат „единия процент” или "световните-олигарси".
  • Демокрация означава НАРОДОВЛАСТИЕ
  • Свободен избор на Властите от мнозинството от гражданите
  • Гарантирани свобода на словото, печата и медиите
  • Наличие на плурализъм на идеите, партиите и мненията
Любимата ми тема е липсата на свобода на словото, печата и медиите, не само в САЩ, но в целия свят. Много отдавна ПАРИТЕ определят какво ще гледаме и слушаме и как ще ни бъде представено, кои ще са лошите и добрите, кога едно и също действие ще може да бъде представено като жажда за свобода и терористичен екстремизъм.

Няма независим вестник или телевизия в Щатите. Над 90% от печатните и телевизионните медии са концентрирани в ръцете на 6 компании. Медиите в САЩ играят ролята на министерство на пропагандата.

Едва ли има образован американец, който да изпитва НАРОДОВЛАСТИЕ, в САЩ им двустепенна изборна система, т.е гражданите избират представители, които гласуват вместо тях за президент. Стигна се до комичната “демократична” ситуация, че Ал Гор печели повече граждански гласове през 2000г., но Буш става президент, т.е в САЩ не винаги мнозинството определя кой ще е Президент.

Плурализъм означава потвърждение или допускане на множество мнения и партии в надпревара за Управление на всяка демократична държава. В САЩ това множество е сведено до числото ДВЕ! Не зная дали има какво да добавя, освен факта, че и двете партии имат едни и същи донори, спонсори или по-точно притежатели. Т.е. мнозинството от гражданите, не само, не може да определи кой ще е президент, но не може да преодолее и тази двупартийна система, реално гражданите на САЩ не определят кой ще е Президент - това го правят Корпорациите и Олигарсите. В 90% от случаите печели партията с по-скъпо струващата кампания.

Трудно е да си представя, че има свобода на избора при контролирана медийна държава, двустепенна изборна система и двупартийна политическа клика, изцяло зависима от "световните олигарси". Големите медийни корпорации притежават всички обществени медии и техните PR решават какво ще излъчват, кой ще е демократ и кой ще е терорист или диктатор.

Тази образцова демократична държава е световната супер-сила, която определя кои държави са демократични и кои не! САЩ безспорно е военна сила номер едно и военните корпорации имат огромна нужда от голям и ненамаляващ военен бюджет, затова за САЩ винаги ще важно да има военен конфликт в света, където САЩ да може да изнесе “Демокрация”.

Какво произвеждат САЩ? 


1. Високи технологии. Те са жизнено необходими за контролиране на общественото мнение, медии, разузнаване, контрол на финансовите пазари и борсовите спекулации.

- През последните години от управлението на Клинтън 90% от печатните и телевизионните медии бяха концентрирани в ръцете на шест огромни компании. По времето на мандата на Буш Националното обществено радио загуби своята независимост. Така, че медиите играят ролята на министерство на пропагандата. Няма нито един независим вестник или телевизионна медия в Щатите. 

- Федералният резерв подкрепя банките - особено големите. Той е създаден като кредитор от последна инстанция, за да предотвратява фалита на банките вследствие изтегляне на депозити или лошо управление. Федералният резерв в Ню Йорк провежда финансовите интервенции, а бордът му се състои от ръководителите на големите банки. Последните трима председатели на Федералния резерв бяха евреи, а сегашният заместник-председател е бившият директор на Централната банка в Израел. През последните години финансови министри и ръководители на финансовите регулаторни агенции в САЩ са преимуществено бивши изпълнителни директори на банките, отговорни за измамите и натрупването на прекомерния дълг, който предизвика последната финансова криза.

2. ГМО Храни. Животновъдство базирано на печалбата, безвкусни меса наблъскани с химикали. Да не говорим за 'безвредните' ГМО храни и фуражи. Прекрасно изглеждащи плодове и зеленчуци - без аромат и вкус. Няма да обсъждам темата за ГМО храните и фуражите, вредите за природата са очевадни, освен за заслепените от пари писари в нета. 

3. Оръжие и военна техника. САЩ е най-големия производител на оръжие в света. САЩ имат най-големия военен бюджет в света. Липсата на външна заплаха за САЩ ще е пагубно за тази основна индустрия, за която плащат всички американски данъкоплатци с парите си и всички държава в които САЩ изнасят демокрация с живота и съдбата на своите граждани. 

- Американската армия е креатура на военната индустрия. Генерал може да стане само някой квалифициран консултант по „отбранителна индустрия“ или президент или член на борда на голяма компания, която оперира в сектора за сигурност. Армията е място, където да изкарат до пенсия, след като вече са направили големите пари. Американската военна система е напълно зависима и подчинена на частната военна индустрия. Всички ключови политици са акционери във военните корпорации, така личните и корпоративните цели се представят за национални. За да имаш огромни постъпления от бюджета в частните военни корпорации, трябва да водиш воини, да имаш врагове, нацията да се чувства застрашена. 

- 9/11 е продукт на кого? Типична операция под прикритие, провеждана от правителство, корпорация или други организации така, че да изглежда като дело на друга държава, организация и т.н. Целта беше да се създаде „нов Пърл Харбър“, нужен на военните корпорации, за да започнат своя кръстоносен поход срещу Изтока.

4. Ядрено гориво, газ и петрол. Енергетиката е друг ключов отрасъл, в който САЩ не може да си позволи да загуби контрол, не заради своите граждани, а заради интересите на Олигарсите и Корпорациите.

5. Лекарства. Фармацевтичната промишленост е една от малкото индустрии, в която печалбите са по-високи от производството и продажбата на наркотици. За да имат достатъчно работа е добре да има световни епидемии, ако липсват лесно могат да бъдат тествани в Африка.

6, Услуги. Най-големия сектор в американската икономика е секторът на услугите, в който преди няколко години бяха заети около 76% от работната сила. Сектора на услугите в САЩ достигна почти 90% от икономиката в началото на 2016 година и продължава да расте. Американски анализатори започнаха да си задават въпроса къде остава реалната икономика?

САЩ вече не произвеждат - автомобили (до голяма степен това производство се изнася в чужбина), домакински уреди и техника (90% се внасят), дрехи и текстил (отново основно внос), общо взето липсва реално производство, каквото има в Азия и Океания, Южна Америка, ЮАР, Турция и Западна и Централна Европа.

7. Валута и борсови спекулации. САЩ до голяма степен поддържат стандарта си на база доминиращата петролна валута необходима на целия свят за да си купува петрол. До скоро основната част от международната търговия на петрол се извършваше в щатски долари.

Иран е взел решение да се откаже от долара като валута за разплащане на доставките на нефт, съобщава „Ройтерс“, като се позовава на изявление на представител на държавната петролна компания National Iranian Oil Co (NIOC).

Според официалното изявление са подписани контракти за доставки на нефт, които ще бъдат платени в евро, с френската нефтена компания Total, испанските Cepsa и Litasco, а също и с руската „Лукойл“, която се е съгласила да препродава иранския петрол на световния пазар.

Наблюдава се плавен, постепенен отказ на Китай от долара - с помощта на двустранни търговски споразумения, каквито напоследък се сключват и с големи икономически сили, като Германия и Япония. Индия купува и в долари и в други валути.

Реалната икономика на САЩ отстъпи на финансовия сектор. Банки, взаимни фондове и инвестиционни фирми, вместо да гарантират спестяванията, преразпределят социалното богатство в собствен интерес.

За САЩ най-важните промишлености са военната промишленост и енергетиката - необходими са война и контрол на ядрената и нефтената промишленост и производство - в световен мащаб. Тези приоритети определя външната политика на САЩ и се отстояват с три оръжия.

  Първото и най-важното - медийното облъчване на американците и европейците (гражданите в НАТО), че имат външен враг - за да могат да се гласуват по-големи бюджети за военните корпорации, да могат да се 'посочат' кои са недемократичните страни - заплаха за световната и американската демокрация.

  Второто е външната политика, която е изцяло подчинена на корпоративните интереси и добре замаскирана от медийното облъчване.

  Трето оръжие е войната - тя е крайно необходима, защото чрез нея се налага световния ред, замаскиран под предлога, че се защитава световната демокрация, в същото време ВОЙНАТА носи милиарди приходи на военните корпорации. Тези пари се взимат от бюджета на САЩ (от данъците на гражданите и от нови дългове на държавата). Следствие на корпоративното управление на САЩ американците обедняват - средната класа намалява и богатите стават все по-богати (в Западна Европа също). Този процес е бавен, но устойчив. За да бъде замаскиран и забавен, за да се осигурят необходимите пари за гражданите, правителството не посяга на парите на богатите, а имитира все по-големите кредити. Външния дълг на САЩ е рекорден и непрекъснато расте.

Американска външна политика спазва имперското право - правото на силния (а не силата на правото), т.е. САЩ вече има право да диктува световния ред, защото САЩ и НАТО са най-голямата военна сила в света. Тъжна констатация, защото това не е демократично, нали? Нека припомним, че дори Осама бин Ладен беше възхваляван в западните медии, когато САЩ подкрепяха неговите муджхадини срещу съветската армия. В „Индепендънт“ той беше наречен „Антикомунист и борец за мир“. ЦРУ подкрепя Ал Кайда и сродните ѝ организации почти половин век. Има няколко тренировъчни лагера, където ЦРУ обучаваше и въоръжаваше муджахидините. Един от най-важните е този в Пакистан - той се използва и до днес.

Външната политика на Съединените щати, главно преследваща енергийните и военните интереси на страната, доведе до възхода на световния „тероризъм” и „екстремизъм”, защото тази политика включва т.нар. „контролиран хаос“, създаван от радикали, които са подкрепени от ЦРУ (и частни корпоративни армии) и/или обучени от управлението и ръководени, за да изпълняват интересите на САЩ. Те може да са муджхадините в Афганистан през 1980-те, ислямски радикали в Либия и Сирия от близките няколко години, или крайно-десни радикали, които окървавиха „Майдана” в Украйна. Общото между тях е, че шестте корпорации, които притежават всички американски медии, респективно и клоновете им в целия свят, ги представят с благородни етикети като „борци за свобода“. В днешни свят истината е това което виждаме и чуваме по медиите, а те отдаван не са независими.

Картинката е проста, шепа световни корпорации и олигарси притежават световните медии и най-големите PR-агенции, които формират общественото мнение. Много отдавна четвърта власт вече е станала първа и най-важна. Ние редовно сме облъчвани от неистини за да можем да видим в екстремистите - „борци за свобода“ и обратно – зависи какви са интересите на световните жандарми.


Много често ще срещните в медиите (всички): "САЩ взе решение за" или "Русия води агресивна политика срещу", или "България прие санкции срещу". По този начин в съзнанието на всички нас подсъзнателно ни се внушава, че тези действия и решения на отделните държани Държавите, са решения на населението на тези държави. И тук идва въпроса защо медиите ни втълпяват, че решенията на различните държани управници са всеобщи действия и решения на всички граждани. В момента когато обобщим Държавата и нейното население, ние попадаме в клопката на медийната пропаганда. Под държавните действия и решения трябва да се разбират действията и решенията на УПРАВНИЦИТЕ на държавата, а НЕ на нейното НАСЕЛЕНИЕ.

Нима, ние българските граждани сме съгласни за действията и бездействията на нашите управници? Нима ние гражданите на България се унифицираме с българските политици? Не, защото на всички ни е ясно, че ние нямаме контрол над тях. На всички ние е ясно че нашите политици не са управници а мафиоти.

Същото е положението в Русия, нима мислите че всички руснаци харесват Путин и олигарсите (корпорациите, които между другото 90% са собственост на руски евреи), но когато по медиите излезе новината Русия е агресор, Русия е заплаха, Русия подкрепя терористите в..., всички ние правим асоциация с всички руснаци и не се даваме сметка, че това са действия на Путин и Олигарсите около него, а не на руснаците. Да, но с това умишлено зомбиране медиите постигат своята основна цел - карат ни да мразим - Путин, Русия и най-вече всичко руско, руснаци, руски суровини, руски продукти - програмират едни нови русофоби в Европа и света. Днес ни зомбират, че Русия и руснаците са най-големия враг на света, те са виновни за всичко. Ето така шепа хора в Русия сриват авторитета на всички руснаци. Но тази шепа хора е ясна - тя се стреми за власт и пари (нали се сещате кои са собствениците на руските корпорации, кои са управителите им - 90% евреи), по-лошото е, че света не се настройва срещу "световните олигарси", които управляват ресурсите и самата Русия, а срещу руското население и всичко руско става - лошо, зловредно и опасно за света. "Световните олигарсиуправляват не само Русия, но и най-големите световни медии, те са най-големите съюзници на държавите от ОПЕК, Израел, САЩ и ЕС, те са собствениците на повечето правителства в света, защото те са най-големите спонсори на политическите партии във всички 'демократични' държави!

Кой има интерес Русия, руския народ и всичко руско да бъде ЗЛОТО на света - САЩ, не американските граждани, а корпорациите и правителството САЩ. Вече няма Студена война, няма идеологическа война, няма съперничество между отделните държави - има само конкуренция и война между отделните корпорации и световни олигарси. Големите корпорации водят свои воини за власт и влияние и в тези воини държавите, правителствата и държавни са използвани като прикритие. Но ако изкажеш отрицателно мнение срещу Корпорациите, веднага те обвиняват, че си антисемит, защото 90% от тях са собственост на евреи. Истината е, че и евреите са жертва на шепа хора, които си преписват еврейски корени - за престиж. Да тази шепа хора, които притежават най-големите фирми и корпорации ни карат да припознаваме в тях всички евреи. Те са „единия процент” - "световните-олигарси". Аз не мисля, че евреите са злото или руснаците или американците, не това са точно определени хора - световните-олигарси, хората които притежават медиите, военните корпорации, енергийните корпорации и големите фармацевтични компании. Същите хора решават къде и кога ще има война и как да я предизвикат. За световните-олигарси няма национална или етническа принадлежност, обикновено това са известни и уважавани хора, представящи себе си като правоверни юдеи, но в действителност са нерелигиозни и крайно безскрупулни, алчни и безчовечни. Техни ярки представители са най-богатите ашкеназки фамилии в света и редица не популярни, но много влиятелни сиви кардинали от всички раси и религии. Разбира се има и азиатци, католици и протестанти, религията е само външна обвивка, лишена от значение за хората, за които властта и парите са всичко.

Защото действията на САЩ не са решение на американските граждани, а на американското правителство (контролирано от световните-олигарси). Разбира се, може да възразите и да ме опровергаете, че Президента, Депутатите и Сенаторите са избрани от гражданите и представляват тяхната воля. Тук ще възразя, защото това би било валидно само в пряка демокрация, при представителната демокрация, като е у нас - картинката рязко се изкривява. Първо Президента, Депутатите и Сенаторите са избрани мнозинството от гражданите и то от мнозинството от тези които са решили да гласуват - т.е с 1/4 до 1/3 от имащите право на глас можеш да управляваш.

Очевидно е, че в момента дори и правителствата на САЩ, Русия, Германия, Франция, Бразилия и т.н. не са реалните ръководители на своите държави. Политическите решения се представят като решения на Държавата, на гражданите на държавите, но реално са решения на световните-олигарси. Удобно нали, но за да могат да власт по-дълго над гражданите корпорациите използват медиите да настройват държавите или по-точно казано населението на определени държави - едни срещу други. Нека хората са се мразят, световните-олигарси имат проста задача - разделяй и владей! А в Русия има доста за разделяне и владеене, затова сега трябва да намразим Русия и всичко руско.

Голямата политика е много е проста, но медийната пропаганда ни облъчва в друга посока, показва ни други истини, нарочно усложнява и манипулира информацията, представейки елементарни договорености, като сложни и компромисни проекти, решения и последствия!

Ако днес изразиш анти-американска позиция, то веднага те обявяват за - атакист, путинова подлога, русофил, рубладжия и т.н. Ако изразиш анти-руска позиция, то тогава си платен от Сорос или от Отворено общество, или си западен "писар" или друго цветущо обидно определение. Ако упрекнеш корпорациите, тогава означава, че си антисемит, психично болен страдащ от конспирационни фобии и пр. Аз и от трите страни често съм "хранен" с най-цветущи епитети. Това елементарно черно-бяло мислене само показва нивото на критиката. Моля да ме извините, че не съм русофил , нито западнофил, просто обичам да ползвам главата си по предназначение!


---------------------------
Пол Робъртс (икономист, бивш зам.-финансов министър на САЩ в администрацията на Роналд Рейгън, един от вдъхновителите на рейгъномиката, журналист, автор на документални книги): Враждебността към Русия е обяснена в доктрината „Улфовиц”:

Нашата главна цел е да предотвратим повторната поява на нов противник, било то на територията на бившия Съветски съюз или където и да е другаде, представляващ заплаха за световния ред, който установихме след края на Студената война. Това лежи в основата на нашата нова регионална защитна стратегия и изисква от нас да положим усилия да предотвратим враждебна власт да доминира над регион, чиито ресурси биха позволили да бъде създадена една нова суперсила.

Докато САЩ бяха насочили поглед към войните в Близкия изток, Путин възстанови Русия и осуети планираната от Вашингтон инвазия над Сирия и бомбардирането над Иран. Първата цел на неоконсерваторската доктрина не бе постигната. Русия трябваше да бъде подчинена. Оттам произлизат корените на омразата на Вашингтон към Руската федерация. Васалните на Щатите европейски медии само повтарят фразата „руска заплаха“ на обществеността, като по този начин я оставят да тъне в неведение.

Русия е мразена, защото тя и Китай са пречката за абсолютната световна доминация на Вашингтон.
                                                        

Алтернативни медии ще бъдат 'разобличени'.

Според последното проучване на „Галъп“ повечето млади хора на възраст между 18-29 години не вярват на корпоративните медийни гиганти като „Си Ен Ен“, „Би Би Си“ и прочее. Оказва се, че младите търсят независими и алтернативни източници за информиране и засилват съмненията си, че големите медии не са нищо повече от пропагандна машина за фабрикуване на мнения, оправдаващи правителствените политики и прикриващи собствените им спорни решения, често в ущърб на самите хора.

Все повече млади хора, заявяват при проучванията, че корпоративните медии са под контрола на правителствата и разузнавателните агенции. Младите хора са анти-военно настроени, а опозицията на ЕС и НАТО нараства именно заради възхода на независимите журналисти и алтернативните информационни сайтове, отчитат запознатите.

Възхода на алтернативната медия хвърли в паника неоконсерваторите и западната преса, която стартира мащабна пропагандна кампания срещу тези сайтове, използвайки тактиката да омаловажава подобни информационни сайтове и медии, заявявайки, че те са „конспиративни“ или пък са пряко свързани с враговете на държави като САЩ. С времето се доказа, че алтернативната медия е тази, която първа заговори за това, което след време Вашингтон призна. Кой заговори пръв за това, че Съединените щати излъгаха за войната в Ирак, за мъченията, с които си служи ЦРУ, за подслушването на конгресмени? Всичко това беше наричано „конспирация“, но сега, когато тези неща се признават официално с огромно закъснение корпоративните медии започват да споменават за тях. Разкритията на Едуард Сноудън, например, също потвърдиха това, за което корпоративните медии мълчаха, а правителствата наричаха „конспирация“.

Много често ще срещните в медиите (всички): "САЩ взе решение за" или "Русия води агресивна политика срещу", или "България прие санкции срещу". По този начин в съзнанието на всички нас подсъзнателно ни се внушава, че тези действия и решения на отделните държани Държавите, са решения на населението на тези държави. И тук идва въпроса защо медиите ни втълпяват, че решенията на различните държани управници са всеобщи действия и решения на всички граждани. В момента когато обобщим Държавата и нейното население, ние попадаме в клопката на медийната пропаганда. Под Държавните действия и решения трябва да се разбират действията и решенията на УПРАВНИЦИТЕ на държавата, а НЕ на нейното НАСЕЛЕНИЕ.

Нима, ние българските граждани сме съгласни за действията и бездействията на нашите управници? Нима ние гражданите на България се унифицираме с българските политици? Не, защото на всички ни е ясно, че ние нямаме контрол над тях. На всички ние е ясно че нашите политици не са управници а мафиоти.

Същото е положението в Русия, нима мислите че всички руснаци харесват Путин и олигарсите (корпорациите, които между другото 90% са собственост на руски евреи), но когато по медиите излезе новината Русия е агресор, Русия е заплаха, Русия подкрепя терористите в..., всички ние правим асоциация с всички руснаци и не се даваме сметка, че това са действия на Путин и Олигарсите около него, а не на руснаците. Да, но с това умишлено зомбиране медиите постигат своята основна цел - карат ни да мразим - Путин, Русия и най-вече всичко руско, руснаци, пруски суровини, руски продукти - програмират едни нови русофоби в Европа и света. Днес ни зомбират, че Русия и руснаците са най-големия враг на света, те са виновни за всичко. Ето така шепа хора в Русия сриват авторитета на всички руснаци.

Защото действията на САЩ не са решение на американските граждани, а на американското правителство, управлявано от корпорациите. Разбира се, може да възразите и да ме опровергаете, че Президента, Депутатите и Сенаторите са избрани от гражданите и представляват тяхната воля. Тук ще възразя, защото това би било валидно само в пряка демокрация, при представителната демокрация, като е у нас - картинката рязко се изкривява. Първо Президента, Депутатите и Сенаторите са избрани мнозинството от гражданите и то от мнозинството от тези които са решили да гласуват - т.е с 1/4 до 1/3 от имащите право на глас можеш да управляваш.

Очевидно е, че в момента дори и правителствата на САЩ, Русия, Германия, Франция, Бразилия и т.н. не са управниците на своите държави. Реално държавите се управляват от корпорациите и олигарсите, и точно те представят техните решения като решения на Държавата, на гражданите на държавите, за да прикрият своите действия. Удобно нали, но за да могат да власт по-дълго над гражданите корпорациите използват медиите да настройват държавите или по-точно казано населението на отделните държави - едни срещу други. Така, че руснаците (в това число не включвам руските олигарси) са виновни за всичко - нека всички да ги мразят, това е угодно на западните корпорациите, те имат проста задача - разделяй и владей! За да може да има обществено одобрение на военните действие, с които се постигат целите на корпорациите и олигарсите е необходимо да има медийно облъчване, необходимо е да притежават медиите за да отнемете тяхната независимост, необходимо е всички медии да "свирят" в синхрон на своите собственици.

Корпрациите и олигарсите в днешното съремие контролират политическия, обществения и кулптурния живот, но използват държавите като прикритеие на своите действия. Корпарациите и олигарсите са собствениците на всички значими медии. Медиите са ноебхдими на всички властимащи за да зомбират населнието и ние всички сме жертва на това зомбиране.

Интернет търсачки, в това число и Гугъл, всичко алтернативно ще бъде заклеймено като "конспиративно" анти-държано и т.н...

С лека ръка алтернативните сайтове са отхвърляни като измислици русофилски, но ще се изненадате, че има много и анти-руски руски сайтове. Плюс твърдението че щом са руски - лъжат за всичко е логическа грешка ad hominem. Разбира се - ще бъдат изкривени през тяхната призма, но не непременно грешни. Общо взето руските сайтове свободно говорят за грешките на западняците, а те на свой ред - за грешките на руснаците. И така като човек чете медии от двата лагера, си сглобява по-пълна картина, която показва, че за корпорациите, държавите са само средство, но не и цел. Ако днес изразиш анти-американска позиция, то веднага те обявяват за - атакист, путинова подлога, русофил, рубладжия и т.н. Ако изразиш анти-руска позиция, то тогава си платен от Сорос или от Отворено общество или си западен "писар" или друго цветущо обидно определение. Ако упрекнеш корпорациите, тогава означава, че си антисемит, психично болен, страдащ от конспирационни фобии и пр. Аз и от трите страни често съм "хранен" с най-цветущи епитети. Това елементарно черно-бяло мислене само показва нивото на критиката. Моля да ме извините, че не съм русофил , нито западнофил, просто обичам да ползвам главата си по предназначение! 

US Government Using Trolls To Attack Conspiracy Theorists

Александър II ли е българския освободител?


В нашата изкривена реалност, ако слушате медиите и разчитате, че децата ни ще научат историята само от манипулираните учебници - много се лъжете. Всяка държава предлага своя верския на историята и на Руско - турската война 1877- 1878 г., но истината е само една и тя е по-силна от всички истории. След 1989г. най-върлите комунисти станаха атлантици. Историята ни бе променена за пореден път, руснаците вече са врагове на България, а Русия не е освободителка, а поробителка, което не комуникира с истината.


Аз, на всеки 3 март отдавам почит не на СССР, не на политическото ръководство на днешна Русия, а на петте дядовци на дъщеря ми, руснаци, чиито кости лежат на Шипка. Техните костите нямаше да са там ако Александър II не беше обявил война за освобождаване на християните. Войната не е обявена от Вашко, Полша, Украйна, Финландия, Австро-Унгария, Френската империя, Британската империя или друга малка или голяма държава, а от руския император Александър II, който свиква под знамената си руските многонационални полкове.

Да в руската армия е имало много и различни националности, но почит отдаваме на Русия, Александър II, православието (което е във война с исляма - нещо което днес ни се струва абсурдно, но през 19 век е много важно), на руските войници (без значение от тяхната национална принадлежност) и на българските опълченци (ядрото на които е съставено от бесарабски българи).

Всяка година около 3 март се появяват антибългари, които разпросаняват доста измислици, глупости и фалшификации, свързани с ролята на Русия и опити за всяческо омаловажаване на руските заслуги за Освобождението на България от Османско ИГО, като например внушението, че ние сме били… платили със злато за войната или дори, че не е имало ИГО и българите са живеели добре като рая̀ (رعايا). Защото е политическо некоректното да се разпространяват "неудобни" факти - за да не насаждаме омраза. По добре да не се споменава, че османците са имали право да изнасилват, убиват и отвличат рая̀ - безнаказано, а насилствените помохамеданчвания са плод на развинтена фантазия - въобще не е имало ислямизация в българските земи, сякаш османците са ни превзели през 19 в., а какво става преди това не е политическо коректно.

Пропускаме, че няма нищо без пари, друг е въпроса, че според истинските тролове в България сме платили тонове злато за свободата си, тонове злато, които не сме имали, но сме ги платили - магически. Това просто не е вярно - да дължали сме тези тонове злато, но не сме ги платили. Та накрая са опростени, което само показва, че троловете се хранят от чуждите НПО-та и разчитат на нашето невежество, слабо образование и масово насажданата крайна русофобия.

Нека всички добре помнят, че в навечерието на Руско-турската война нито една държава в света не искала да има голяма славянска държава на Балканите, с изключение на Руската империя. Това е така, защото в този кратък период от време, ние имаме общи интереси с Русия - те искат влияние на Бълканите и проливите, а ние възстановяване на българаската държава в границите на Екзархията. Тези руски желания не са от любов и братство към българите, това са имперските амбиции на Александър II, но моля Ви нека правим разлика между блоярите в Кремъл и руснаците, които следват заповеди и вярват, че идват да помогнат на един поробен народ. И последно, нека да не забравяме секретните договори от 1876 г. и 1877 г. – Райхщадското споразумение и Будапещенската конвенция, станали основа на Берлинския договор, те са подписани са по инициатива на Англия, Франция и Австро-Унгария, а не на Русия!

Отговора е: Александър II е преследвал своите имперски интереси, а истинските освободители са българските опълченци (много от които бесарабски българи) и войниците на императора (те не са били само руснаци)! Американски, немски, австрийски и английски кости на Шипка няма!

Както в състава на руската армия има българско опълчение, така и в турската има хиляди западноевропейски доброволци и наемници. Но западноевропейците далеч не са само редови войници. Главнокомандващият на цялата турска армия Мехмед Али паша всъщност е германец и се казва Карл Дитрих. Вейсел паша, който командва турската армия в битката при Шипка-Шейново, всъщност е австриец, като името му е фон Вексел. Армията на Сюлейман паша, която извършва кланетата в Стара Загора, е превозена с английски кораби от Албания в Тракия. Самата английска флота впоследствие влиза в пристанището на Цариград, за да предотврати падането на турската столица в руски ръце в края на войната. След сключването на Санстефанския мирен договор в Родопите започва мюсюлмански метеж и нови кланета срещу българите, пряко организирани от Хидает паша, който всъщност е англичанина Станислас Сенклер, наемниците са хилияди, те са професионални войници и инструктори, въоръженито също е западноевропейско.
НЕ всички разбират, защо Александър II отстъпва български територии на нашите съседи и се съгласява България да бъде разделена. Предлагам всички "експерти" да се запознаят с Кримската война (1853-1856), която е най-кръвопролитният конфликт на 19 век, преди да коментират Руско-турската освободителна война (1877-1878). Тази война е предшественик на нашата освободителна война, в нея Русия воюва не само срещу Османската империя, но и срещу Британската империя, Сардинското кралство и Втората френска империя.

Така западните сили се съюзяват с османлиите срещу православието и побеждават Николай I, който не доживява края на войната. Александър II, не може да рискува да повтори съдбата на баща си, затова сключва предварителни тайни договори преди обявяването на война на Османската империя. Т.е. Александър II e принуден от Австро-Унгария, Франция и най-вече Британската империя да отсъпи и да предаде и българските интереси. Ако Александър II не беше направил тези политически совалки, за които сега е обвиняван, че е предал българските интереси, днес щяхме да сме част от Турция, каквато е била волята на британци, французи и австрийци.

Великите сили дават на мандат на Русия за война с Османската империя, само след като Александър II съгалсява с техните условия - същите условия, за които ние обвиняваме Русия, но релано наложени от Великобиритания, Франция и Австро-Унгария. Райхщадското споразумение, Будапещенската конвенция и Лондонско споразумение, станали основа на Берлинския договор, те са подписани са по инициатива на Англия, Франция и Австро-Унгария, а не на Русия!

Поводите за провеждането на Цариградската конференция са въстанието в Босна и Херцеговина от 1875 г., Априлското въстание в България, както и последвалата война между Сърбия и Черна гора, от една страна и Османската империя, от друга. Подготовката на Русия за война кара британския премиер лорд Дизраели да се съгласи със свикването на посланическа конференция в османската столица. В окончателния план на конференцията се налага британското предложение България да се раздели вертикално на две автономни области – Източна, с център Търново, и Западна – с център София. На заседанието на 8 януари 1877 г. маркиз Солсбъри заявява, че „в границите на тези две провинции, образуващи България, не влизат районите, в които не преобладава българско население, нито районите, които не са били изложени на лошата администрация, която даде възможност да се извършат зверствата от миналото лято.“

Така българските области са отдръпнати от Егейско море и извън тях остават Воденско, Кукушко и Дойранско, Западна Тракия, по-голямата част от Източна Тракия и по-голямата част от Родопите, по изричното настояване на британските представители Солсбъри и Елиът.

Какви всъщност условия поставят европейските сили на Русия, за да се съгасят с освобождаването на българите:

- Англия отхвърля деленето на България по меридиана, като Русия няма да настоява на промяна.

- На юг България ще бъде разграничена така, че да няма излаз на Егейско море.

- Западните граници на България ще бъдат коригирани, така че да не включват в себе си небългарско население, примерно на изток от линията Нови-Пазар и Курча Балкан (т.е. приблизително към Серес).

- България ще бъде разделена на две провинции – едната от тях, на север от Балкана, ще получи автономия под княжеско правителство, а другата – на юг от Балкана, ще получи широка административна автономия с губернатор-християнин, назначаван в съгласие с Европа.

- Руският император отдава особено значение в Южна България да няма турска армия. Лорд Солсбъри е съгласен, при условие, че руският император няма да възразява, ако турските войски имат право да влизат в южната провинция, за да се възпротивят на въстание или нахлуване от друга страна.

- Британското правителство иска и Русия се съгласява висшите постове в милицията в Южна България да бъдат назначавани от Високата порта в съгласие с Европа.

- Участието на Европа в административното устройство на двете български провинции.

- Останалите точки на Лондонското споразумениеса свързани с уреждането на въпроси около Гърция, Армения и Бесарабия, както и с достъп до проливите, Дунав и др.

Райхщадското споразумение е между Русия и Австро-Унгария, част от условие за започването на Руско-турската война (1877-1878). Съгласно текста на това споразумение Австро-Унгария и Русия се съгласяват, че „ако се стигне до териториални промени или разпадане на Отоманската империя, създаването на голяма компактна славянска или друга държава е изключено“. Русия да получи правото да си върне Бесарабия, отстъпена на Молдовското княжество през 1856 г. В случай на „пълен разгром на Турция в Европа“ текстът предвижда възможност България и Румелия да образуват независими княжества. „Австрия ще има право да анексира турската част от Хърватия, както и някои погранични райони на Босна“. Щеше да е чудо или да има нова война ако не беше подписан Берлинския договор в този - неблагоприятен вариянт за България.

Все пак Руско-турската война (1877-1878) довеждат до създаването на свободна България! Не го забравайте и не забравайте, че ДВА века Великте европейски сили полагат всички усилия за да запазят Османската империя на Балканите, което удължава нашето ИГО с 200 години.

Сега е модерно да сме толерантни към всички резняци, либерали, джендари-мендари, роми и бежанци, симити - евреи и араби, но да мразим Русия и всичко руско, насажда се омраза срещу Православието, като нещо лошо и тоталитарно и всичко това, защото имаме НОВИ ГОСПОДАРИ и не е добре излизаме - непокорни роби.

утон за социални мрежи